Vereniging De Wereldkeuken

Vereniging De Wereldkeuken is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, die zich tot doel stelt om, zowel binnen als buiten de vereniging, de kennis te vergroten van alle culinaire tradities wereldwijd, zowel in woord als daad. Hieraan wordt inhoud gegeven door minstens twee maal per jaar een culinair evenement te organiseren.

Zie voor meer informatie onze statuten. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34229823.

Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit:


Vereniging De Wereldkeuken / [email protected]